ABOUT US

WMI/HTB zoekt en produceert locaties of levert volledige productie service. Al sinds 1992. Voor alle media en alle platforms. In Nederland en daarbuiten, voor Nederlandse en buitenlandse producties. Film, fotografie, tv en events. Commercials en campagnes. Documentaires en research. WMI/HTB zorgde voor de totale productie service in Nederland van producties uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, USA en China en zocht en regelde locaties voor Nederlandse producties in meerdere Europese landen. En natuurlijk in Nederland zelf! WMI/HTB werkt regelmatig samen met de gespecialiseerde en ervaren locatiescouts van Bente Locations.

WMI/HTB finds and produces locations or provides full production services. Already since 1992. For all media on all platforms. In the Netherlands and abroad, for Dutch as well as foreign productions. Film, photography, tv and events. Commercials and campaigns. Documentaries and research. WMI/HTB provided services in the Netherlands for productions from various European countries, USA and China and found/managed locations for Dutch productions in other countries. And of course in our home country! WMI/HTB regularly works together with the specialist and experienced location scouts of Bente Locations.